Obavještenje korisnicima gradske vodovodne mreže

U okviru svojih svakodnevnih  i zakonom propisanih aktivnosti JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj redovno vrši kontrolno praćenje fizičko-hemijskog i mikrobiološkog kvaliteta vode iz gradske  distributivne mreže, i to dnevnim mjerenjem (tri i više puta), internim kontrolama na filter stanici „Bukovica“, te  kontrolama u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici.

Osim navedenih standardnih redovno se rade i analize parametara na prisustvo teških metala u vodi.

Koristimo se ovom prilikom da informišemo građane, korisnike sa gradske vodovodne mreže, da na osnovu posljednjih analiza uzoraka vode, osnovnih i na prisustvo teških metala,  svi definisani parametri trenutno odgovaraju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj će i u naredom periodu, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima o zdravstvenoj ispravnosti  vode za piće iz javnog vodovodnog sistema, nastaviti kontinuiran nadzor kvalitete vode.