Obavještenje

Obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do puknuća vodovodne cijevi na glavnom vodu izvorišta „Bukovica“.

Većina korisnika neće imati prekid u snabdijevanju, osim korisnika u vršnim područjima naselja Plandište, Bare, Brus, Brežani, Haljinići, koji će imati oslabljen pritisak ili potpuni nestanak vode.

Radovi na sanaciji već su u toku, a završetak kao i normalizacija snabdijevanja očekuje se poslije 13.00 sati.

Potrošačima u navedenim naseljima (vršnim dijelovima) zahvaljujemo na strpljenju te podsjećamo da se za sve detaljnije informacije možete obratiti na broj 032 55 79 50 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba.