Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme

JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj objavljuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme. Oglas možete pogledati na sljedećem linku:

https://vodokom.ba/wp-content/uploads/2024/01/2.2.-Tekst-javnog-oglasa.pdf