Javna higijena: Završeno pranje i čišćenje kontejnerskih lokacija u gradu

Prema redovnom godišnjem Planu i programu vrši se pranje i čišćenje kontejnera i kontejnerskih mjesta, osim u zimskim mjesecima kada su vremenski uvjeti nepovoljni.

U proteklih nekoliko dana, tačnije od prošle subote, s obzirom na povoljne temperature, izvršeno je vanjsko čišćenje (nadzemni dijelovi) podzmenih kontejnera u gradu.

Istovremeno, tamo gdje je bilo moguće, izvršeno je i okopavanje zelenih površina te obavezno uklanjanje rasutog otpada.

Pratnju ekipi na ovim aktivnostima pružila je i cisterna čijom je mlaznicom pod visokim pritiskom izvršeno završno pranje vanjskih dijelova i čitave lokacije podzemnog kontejnera.

Nezaobilazna je bila i završna dezinfekcija, a zabilježene detalje možete pogledati u foto-galeriji.