Intervencije na relaciji Zgošća – Ponijeri i na prilazima prema važnijim institucijama

U ranim jutarnjim satima namjensko vozilo upućeno je na relaciju Zgošća – Ponijeri gdje je zabilježena visina sniježnog pokrivača iznosila 10 cm, a temperatura -2 stepena Celzijeva.

Izvršeno je razgrtanje i posipanje, a intervencije bilježimo i u gradskom području, shodno prioritetima, posipanje prema važnijim gradskim institucijama dom zdravlja, policija, škole, te mostovi i sl.

Dežura u Službi zimskog održavanja saobraćajnica aktivna je, u stalnoj ophodnji te će djelovati shodno stanju na terenu.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 032 557 950 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba.