Informacije iz Službe zimskog održavanja saobraćajnica za 27.01.2021.g.

Radnici Službe zimskog održavanja saobraćajnica na teren su raspoređeni jutros od 4 sata, kada su zabilježene i prve intervencije na putnim pravcima koje prema ugovoru sa Zavodom za planiranje i izgradnju Općine Kakanj održava J.P. „VODOKOM“.

Pored mašinskog razgrtanja snijega i intervencija na putnim pravcima, od ranih jutarnjih sati  počelo je ručno čišćenje i posipanje trotoara, pješačkih prelaza i sl.

Od jutros je u toku i redovan raspored odvoza otpada srijedom, ali zbog angažovanosti mehanizacije na zimskom održavanju saobraćajnica moguće je da se sa odvozom kasni u naseljima Bijele Vode, Crnač, Alagići, Drijen, Kučići i Kamen.

Korisnike ove usluge podsjećamo da lug neće ostati ne odvučen već je samo moguće pomjeranje termina odvoza.

Za sve dodatne informacije građane pozivamo da se obrate na broj telefona 032 55 79 50 ili pošalju upit na e-mail vodokom@bih.net.ba.