Informacije iz Službe zimskog održavanja saobraćajnica

Služba zimskog održavanja saobraćajnica i tokom proteklog dana i noći izvršila je neophodno čišćenje, ukljanjanje snijega te je u stalnoj ophodnji na terenu radi eventualnih intervencija.

Osim mašinskog vrši se i ručno čišćenje, struganje i posipanje kako bi se izbjegla poledica na trotoarima, pješačkim prelazima, stepeništima i sl.

Bez obzira na vremenske uvjete dežurna služba je aktivna, a za sve informacije i upite građani se mogu obratiti na broj telefona 032 55 79 50 ili poslati e-mail na vodokom@bih.net.ba.  

Foto: Arhiva J.P. “VODOKOM” d.o.o. Kakanj