Informacija o intervencijama Službe zimskog održavanja saobraćajnica

Putni pravci koje održava J.P. „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, gradski i prigradski, prohodni su i trenutno se saobraćaj odvija bez većih smetnji.

Proteklih dana, posebno tokom vikenda, kada je zabilježena masovnija posjeta Ponijerima, ekipe Službe zimskog održavanja saobraćajnica imale su redovan obilazak i intervencije na relaciji Zgošća – Tršće –  Ponijeri.

Izvršeno je razgrtanje i mašinsko posipanje industrijske soli i abrazivnog materijala, s posebnim naglaskom na krivine, uspone i osjene.

Istovremeno u užem gradskom području vršeno je i ručno struganje, čišćenje i posipanje na trotoarima, pješačkim prelazima, mostovima i sl.

Za danas, osim redovnih obilazaka i intervencija po potrebi, najavljen je odvoz abrazivnog materijala na već postojeće lokacije gdje je potrošen odnosno na lokacije koje odredi nadzor Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti putem e-maila vodokom@bih.net.ba  ili na broj telefona 032 55 79 50.