FOTO: Nastavak radova u proljetnoj akciji uređenja grada

Nastavljaju se radovi u okviru proljetne akcije uređenja grada. Nakon farbanja, popravke i montaže mobilijara u dječijim igralištima u toku su intenzivne aktivnosti na farbanju i čišćenju ograda na mostovima i u užem dijelu grada.

Osim navedenih radova  u toku je i okopavanje, orezivanje i uređenje cvijetnjaka, ružičnjaka i drugih javnih zelenih ostrva, te pomotehnički zahvati na nekoliko lokacija u gradu.

Pomenuti radovi izvode se po nalogu Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj. 

FOTO: J.P. „VODOKOM“  d.o.o. Kakanj