Foto-galerija radova na održavanju zelenih površina u gradu

Od ranih jutarnjih sati u toku su redovni radovi na uređenju zelenih javnih površina.

Mašinsko i ručno košenje trave, prikupljanje otpada sa travnjaka, te uporedo prikupljanje i odvoz istog.

Iako se radi o redovnim aktivnostima po nalogu i u saradnji sa Zavodom za planiranje i izgradnju Općine Kakanj, ove smo zabiljžili u nekoliko fotografija.

Radi se o, po mišljenju mnogih, jednom od najljepših dijelova grada.

Nastavak sutra istom dinamikom na drugoj lokaciji.

U prilogu i foto-galerija.