Aktivnosti u saradnji sa Zavodom za planiranje i izgradnju Općine Kakanj: Uklanjanje ukrasnog rastinja koje svojom visinom ometa pregled učesnicima u saobraćaju

Na osnovu naloga Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj danas su izvršeni radovi na nekoliko javnih zelenih površina i kružnom toku u Ulici  311. lahke brigade.

Radi se o ukrasnom zelenilu odnosno sadnicama koje svojom visinom ometaju pregled učesnicima u saobraćaju, te je od strane Zavoda naloženo da se iste uklone ili urede tako da ne ometaju normalno odvijanje saobraćaja.

Nakon završetka pomenutih radova izvršeno je i vađenje smeća u blizini ušća Zgošće u Bosnu.

Uslovi i nivo vode nisu bili prepreka da se dođe do otpada koje je uklonjeno i odvučeno na za to predviđeno mjesto.

Na području naše općine odlaganje smeća je riješeno, regulisano sistemski i zakonski planirano, stvoreni su uslovi za njegovo nesmetano odlaganje.

J.P. „VODOKOM“ čitavom mrežom aktivnosti svakodnevno vrši prikupljanje, odvoz i deponovanje otpada, tako da bacanje smeća u prirodu, rijeke ili bilo koje druge vodene površine zaista su odraz odsustva odgovornosti i savjesti.

Gotovo na svakom koraku su postavljene korpice, namjenske posude, polupodzemni kontejneri, sabirna mjesta itd. i svakom građaninu omogućen je pristup pravilnom odlaganju otpada.

Upućujemo apel svim građanima da otpad bacaju na za to predviđena mjesta, čime ćemo zajedno naš okoliš učiniti čišćim, ljepšim i zdravijim.