Servisne informacije

Servisna informacija

Obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do puknuća vodovodne cijevi na glavnom vodu izvorišta „Bukovica“. S obzirom da radovi na sanaciji zahtijevaju zatvaranje glavnog

Saznaj više »

Servisna informacija

Zbog neophodnih radova na vodovodnoj mreži u terminu od 10.00 do 12.00 sati bit će obustavljena isporuka vode naselju Plandište. Po završetku radova nakon navedenog

Saznaj više »

Servisna informacija

Zbog neophodnih  radova na sanaciji puknuća bit će obustavljena isporuka vode potrošačima u Ulici 4. juli i dijelu naselja Varda (do džamije). Obustava će trajati

Saznaj više »

Servisna informacija

Obavještavamo korisnike naših usluga da će zbog  radova na sanaciji puknuća vodovodne cijevi potrošači u  vršnim dijelovima Plandišta i naselja u dolini Trstionice imati oslabljen

Saznaj više »

Servisna informacija

Zbog nastavka radova na zamjeni dijela trase vodovoda na lokalitetu Bukovica i danas će biti neophodno obustaviti isporuku vode i to u terminu od 08.30

Saznaj više »

Servisna informacija

Danas se nastavljaju radovi na implementaciji projekta zamjene dijela trase vodovoda na lokalitetu Bukovica. Kako smo ranije najavili neki dijelovi zbog izvođenja neophodnih  radova mogli

Saznaj više »

Servisna informacija

U okviru izvođenja radova na zamjeni dijela trase vodovoda na lokalitetu Bukovica i danas će biti neophodno obustaviti isporuku vode i to u terminu od

Saznaj više »

Servisna informacija

Zbog sanacije puknuća vodovodne cijevi te neophodnih radova na sanaciji istog obavještavamo korisnike koji žive u naseljima Termoelektrana i Papratnica da će  biti prekinuto vodosnabdijevanje

Saznaj više »

Servisna informacija

Zbog sanacije puknuća vodovodne cijevi, te neophodnih radova na sanaciji istog obavještavamo korisnike koji žive  u dijelu naselja Varda, lokacija od trafo-stanice do džamije, da

Saznaj više »

Servisna informacija

Dana 05.10.2022. godine (srijeda) od 08:45h do 12:00h zbog sanacije puknuća cijevi doći će do prekida vodosnabdijevanja na lokalitetu TE Kakanj, Naselja TE i Papratnice.

Saznaj više »

Servisna infomracija

Obavještavamo korisnike da je zbog sancije puknuća vodovodne cijevi  neophodno obustaviti isporuku pitke vode u sljedećim dijelovima grada: Ulica branilaca (dio od Kaome do cementarskog

Saznaj više »

Servisna informacija

U ranim jutarnjim satima prijavljeno je puknuće glavne vodovodne cijevi usljed čega je bilo neophodno obustaviti isporuku vode korisnicima u donjem dijelu grada, tačnije zgradama

Saznaj više »

Servsina informacija

Zbog radova na sanaciji puknuća trenutno su bez vode korisnici u zgradi K 3, u Ulici Alije Izetbegovića. Završetak radova planiran je do 12.30 sati

Saznaj više »

Servisna informacija

Zbog sanacije puknuća glavnog voda „Bukovica“ bit će obustavljena isporuka vode korisnicima u sljedećim područjima: Vršni dijelovi Plandišta i Hrasna, te dio Haljinića i Kraljeve

Saznaj više »

Servisna informacija

Obavještavamo potrošače u Ulici Omera Maslića – Luka Vazgeča da je jutros prijavljeno puknuće na vodovodnom sistemu. Ekipa je odmah upućena na teren zbog sanacije.

Saznaj više »

Servsina informacija

Zbog neophodnih radova na sanaciji puknuća bit će obustavljena isporuka vode za naselja Papratnica,  Čatići, dio Vehaba, naselje TE i Termoelektranu i to u terminu

Saznaj više »

Servisna informacija

Obavještavamo korisnike usluga da će usljed neophodnih redovnih radova na vodovodnoj mreži biti obustavljena isporuka vode i to sljedećim naseljima: Povezice, Karaulsko Polje, Donji Kakanj,

Saznaj više »

Servisna informacija

Obavještavamo korisnike naših usluga u naselju Albanija, zatim korisnike na lokaciji kod šehidskog mosta te dijelu Zgošće da je došlo do puknuća vodovodne cijevi. S

Saznaj više »

Servisna informacija

Obavještavamo korisnike u zgradama KS 16/1, KS 16/2, KS 16/3, KS 16/4, KS 16/5,  „A“, „F“  i u zgradi u kojoj su smještena javna preduzeća

Saznaj više »

Servisna informacija

Obavještavamo korisnike u zgradama KS 16/1, KS 16/2, KS 16/3, KS 16/4, KS 16/5, zgradi „A“  i u zgradi u kojoj su smještena javna preduzeća

Saznaj više »

Servisna informacija

U ranim jutarnjim satima došlo je do puknuća vodovodne cijevi u naselju Podbjelavići zbog čega je na teren upućena dežurna ekipa. Zbog izvođenja neophodnih radova

Saznaj više »

Servisna informacija  

Dana 27.06.2022. godine (ponedjeljak) od 15:00h do 17:00h  zbog sanacije puknuća cijevi doći će do prekida vodosnadbijevanja u naseljima Bjelavići, Obre i dio naselja Hrasno.

Saznaj više »

Servisna informacija

Obavještavamo potrošače u zgradama „A“, „B“ i zgradi javnih preduzeća da je prilikom iskopa odnosno  izvođenja radova u neposrednoj blizini izvođač prekinuo glavnu vodovodnu cijev

Saznaj više »