Kontakt telefon
+387 35 000 000

Plan javnih nabavki za 2019.godinu

Javne nabavke

Plan javnih nabavki 2018.godina

Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača - GORIVO

Odluka o dodjeli ugovora vodomaterijal i kanalizacioni materijal

Obavještenje o dodjeli ugovora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Plan javnih nabavki 2017.godina

Obavještenje o dodjeli ugovora GORIVO

Odluka i izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju otvorenog postupka za nabavku i isporuku goriva i maziva

Obavještenje o dodjeli ugovora Vodomaterijal

Vodomaterijal - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka otvoreni postupak - Nabavka goriva i maziva

Broj: 3654-5/16                                                                                                      

Datum: 21.03.2016. godine                                                                                                                                                     

Temeljem odredbi člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Novine BiH broj 39/14) ugovorni organ preduzeća tj. Uprava na sjednici održanoj dana 28.12..2015. godine usvojila je:

Izmjena Plana javnih nabavki za 2016. godinu

 

Član 1.

Uprava preduzeća usvojila je plan javnih nabavki za 2016. godinu  i to kako slijedi:

JAVNE NABAVKE

Redni

broj

Predmet nabavke/JRJN

Procijenjena vrijednost

(KM)

Planirana sredstva u budžetu/fin.planu (bez PDV-a)

Vrsta postupka

Okvirni datum

Ugovor ili OS

Iznos

Pokretanje postupka

Zaključenja  ugovora/OS

Trajanje ugovora/OS

 

Robe

 

 

 

 

 

 

 

41.

Nabavka goriva i maziva

160.000,00

160.000,00

Otvoreni postupak

28.04.2016.god.

 

1godina

Ugovor

 

 

                                                                                                   

Obrazloženje:

Stavka pod rednim brojem 41.-Nabavka goriva i maziva- je izmjenjena na osnovu Rješenja ureda za razmatranje žalbi JN2-03-07-1-116-8/16 od 10.03.2016.godine.

                                                                     

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

Broj: 9393-5/15                                                                                                      

Datum: 28.12.2015. godine                                                                                                                                                     

Temeljem odredbi člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Novine BiH broj 39/14) ugovorni organ preduzeća tj. Uprava na sjednici održanoj dana 28.12..2015. godine usvojila je:

Plana javnih nabavki za 2016. godinu

 

Član 1.

Uprava preduzeća usvojila je plan javnih nabavki za 2016. godinu  i to kako slijedi:

JAVNE NABAVKE

 

Redni

broj

Predmet nabavke/JRJN

Procijenjena vrijednost

(KM)

Planirana sredstva u budžetu/fin.planu (bez PDV-a)

Vrsta postupka

Okvirni datum

Ugovor ili OS

 

Iznos

Pokretanje postupka

Zaključenja  ugovora/OS

Trajanje ugovora/OS

 

 

Robe

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nabavka i isporuka vodomaterijala, kanalizacionog materijala

150.000,00

150.000,00

Otvoreni postupak

01.07.2016.god.

 

1godina

Ugovor

 

41.

Nabavka goriva i maziva

160.000,00

160.000,00

Otvoreni postupak

31.12.2016.god.

 

1godina

Ugovor

                                                                                                   

 

                                                                    

 

 

Plan nabavki 2015

IZMJENE I DOPUNE

plana javnih nabavki za 2015. godinu

JAVNE NABAVKE

Redni

broj

Predmet nabavke/JRJN

Procijenjena vrijednost

(KM)

Planirana sredstva u budžetu/fin.planu (bez PDV-a)

Vrsta postupka

Okvirni datum

Ugovor ili OS

Iznos

Pokretanje postupka

Zaključenja  ugovora/OS

Trajanje ugovora/OS

 

Robe

 

 

 

 

 

 

 


42.

Nabavka i isporuka goriva i maziva

200.000,00

200.000,00

Otvoreni postupak

16.11.2015.god.

 

1godina

Ugovor

PLAN NABAVKI ZA 2015. GODINU

Datum: 24.02.2015.godine      Broj:1785-5/15

JAVNE NABAVKE

Redni

broj

Predmet nabavke/JRJN

Procijenjena vrijednost

(KM)

Planirana sredstva u budžetu/fin.planu (bez PDV-a)

Vrsta postupka

Okvirni datum

Ugovor ili OS

Iznos

Pokretanje postupka

Zaključenja  ugovora/OS

Trajanje ugovora/OS

 

Robe

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nabavka i isporuka vodomaterijala, kanalizacionog materijala

180.000,00

180.000,00

Otvoreni postupak

21.04.2015.god.

 

1godina

Ugovor

 OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

493-1-1-11-5-9/15

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:2.9.2015. u 13:55

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JAVNO PREDUZEĆE "VODOKOM" DRUŠTVO SA OGRANIĆENOM ODGOVORNOŠĆU KAKANJ

IDB/JIB: 4218523410008

Kontakt osoba: Mensur Dautović

Telefon: (032) 557-950

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vodomaterijala i kanalizacionog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

44160000-9

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

0 0